Vislabāk iepazīt Kuldīgu ar tās stāstiem un leģendām latviešu un krievu valodā.

Ekskursijas pa pilsētu vada sertificēti Kuldīgas gidi:

Inga Trumsiņa t +371 286 576 64

Inese Šmukste t +371 298 264 45

Inga Rancāne t +371 291 638 99

Ratslaukums-01